Onze missie

Doel van de ouderraad?

De werking van de ouderraad staat volledig in het teken van de opvoeding van onze kinderen en hun welzijn op onze school. Wat mag je daaronder verstaan?

  • De ouderraad wil de betrokkenheid van de ouders in het schoolgebeuren stimuleren om het opvoedingswelzijn van de kinderen te verbeteren. Om deze doelstelling te bewerkstelligen organiseert en ondersteunt de ouderraad allerlei ontmoetingsactiviteiten zodat ouders en school elkaar beter leren kennen en op een discrete wijze en zonder drempelvrees met elkaar in contact kunnen komen.
  • Als ouders stellen we hoge opvoedkundige verwachtingen aan de school en willen we dat ons kind zich maximaal kan ontplooien. We willen de school dan ook ondersteunen door een helpende hand te bieden in allerlei schoolse initiatieven en projecten.
  • De ouderraad wil de ouders informeren over thema's die aanleunen bij de opvoeding van hun kinderen. Dit wordt georganiseerd door een werkgroep ondermeer in de vorm van informatieavonden.
  • De ouderraad tracht de inspraak van de ouders in het schoolbeleid in goede banen te leiden, onder andere door de schoolraad te adviseren. De oudervertegenwoordigers voor de schoolraad zijn aangeduid door de ouderraad en maken er ook deel van uit.

Tot slot wil de ouderraad bijdragen tot een positieve uitstraling van het Sint-Janscollege.

En het financiële dan? Inderdaad, de ouderraad probeert via haar acties ook een financiële duit in het zakje te doen. Maar dit is geen doel op zich. Dit is enkel een middel om bovenstaande betrachtingen te verwezenlijken.

Wat niet?

De ouderraad heeft een breed werkingsspectrum maar kan en mag echter niet alle problemen aanpakken. Zoals .....

  • Individuele problemen
  • Individuele problemen vragen een individuele aanpak. Hoe belangrijk ze ook zijn, ze kunnen niet aan bod komen in de ouderraad. Daarvoor neem je best contact op met de klasseleerkracht of met de directie.
  • Het pedagogisch project van de school
  • De ouderraad kan het pedagogisch project van de school niet in vraag stellen. Dit wordt volledig door de school zelf bepaald.

Wie is wie?

De ouderraad van de het Sint-Janscollege telt een x-tal leden, allen ouders met kinderen op onze school. Deze mensen hebben zich, op een vrijwillige manier, geëngageerd om het doel van de ouderraad te verwezenlijken. Wie deze mensen zijn, vindt U terug bij de ouderraadslijst. Spreek hen gerust aan als je vragen hebt.

De ouderraad wordt getrokken door een kernteam. De 5 kernteamleden behoren tot de ouderraad en hebben elk een mandaat. Zij proberen de werking van de ouderraad in goede banen te leiden, ondermeer door contacten met de schooldirectie, door het voorbereiden van de ouderraadvergaderingen, ... Wie dat zijn en welk mandaat ze opgenomen hebben, vindt U eveneens terug op deze website.

Wenst U aan te sluiten bij de ouderraad of eens te polsen wat dat precies inhoudt? Aarzel niet en neem contact op met een van deze mensen.

Maak kennis met de leden van ons bestuur.

Ontvang ons nieuws

Laat hier je e-mail adres achter en blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes over ons.

logo sjc